Kontakty

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-LAMAČ  
Právna formaSamostatný územný samosprávny a správny celok SR 
 zriadený zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zraidení v znení neskorších predpisov a zákonom SNR č. 377/1990 
SídloMalokarpatské námestie č. 9, 841 03 Bratislava 
IČO00603414 
DIČ2020919131 
Bankové spojenieVÚB, a.s. 
 SK37 0200 0000 0000 0302 4032 
 Prima banka, a.s. 
 SK07 5600 0000 0018 0455 1005 
Subjekt nie je platiteľom DPH  
Telefónne kontakty 
Klientske centrum02/647 80 065
 02/647 81 581
Centrum sociálnych služieb02/326 00 411
Senior linka0951 277 384
Potrebujem vybaviť 
Klientske centrumklientskecentrum@lamac.sk
Podateľňapodatelna@lamac.sk
Overenie podpisu, listinyoverovanie@lamac.sk
Ohlasovňa pobytuohlasovna@lamac.sk
Poskytnutie informáciíinfo@lamac.sk
Vyhradené parkovacie miestoparkovanie@lamac.sk
Dane a poplatkydane@lamac.sk
Centrum sociálnych služiebsocialne@lamac.sk
Stavebný úradstavebne@lamac.sk
Vnútorná správa, právne, organizačné, dlhodobobý nájomvnutornasprava@lamac.sk
Hospodárska správahospodar@lamac.sk
Územný rozvoj, UPIuzemnyrozvoj@lamac.sk
Dopravadoprava@lamac.sk
Životné prostrediezivotne@lamac.sk
Komunálne služby Lamačkomunalnesluzby@lamac.sk
Detské ihriskáihriska@lamac.sk
Rezervácia športovískvca@lamac.sk
Školstvoskolstvo@lamac.sk
Školské jedálne - spoločné stravovanie Lamačjedalen@lamac.sk
Kultúra a krátkodobý prenájomkultura@lamac.sk
Magazín Lamačanlamacan@lamac.sk
Miestna knižnica Lamačkniznica@lamac.sk
Staň sa dobrovoľníkomdobrovolnictvo@lamac.sk
Dispečing 
Nahlasovanie mimoriadnych udalostí mimo klientskych hodín0948 337 317
- zimná údržbadispecing@lamac.sk
- poruchy a havarijné stavy objektov vo vlastníctve a v správe MČ BA-Lamač 
- poškodenia majetku vo vlastníctve a v správe MČ BA-Lamač 
- poškodenia miestnych komunikácií III. a IV. triedy v správe MČ BA-Lamač 
  
Správu a údržbu miestnych komunikácií I. a II. triedy zabezpečuje  
hlavné mesto SR Bratislava0902 985 887
Starosta 
ING. LUKÁŠ BAŇACKÝlukas.banacky@lamac.sk
 starosta@lamac.sk
Prednostka 
MGR. MICHAELA KÖVÁRI MRÁZOVÁmichaela.kovari-mrazova@lamac.sk
 prednosta@lamac.sk
Kancelária starostu a prednostu 
MGR. ANDREA HÚŠKOVÁkancelaria@lamac.sk
vedúca kancelárie 
MARÍNA GORGHETTO marina.gorghetto@lamac.sk
referentka komunikácie 
MIROSLAV JESENSKÝmiroslav.jesensky@lamac.sk
referent technického zabezpečenia, správa majetku 
Oddelenie vnútornej správy, právnych, klientskych a sociálnych služieb 
MGR. TOMÁŠ PÉNZEŠtomas.penzes@lamac.sk
vedúci oddelenia 
MGR. SVETLANA MAŇOVÁsvetlana.manova@lamac.sk
vedúca Klientskeho centra 
SILVIA MAGÁTHOVÁsilvia.magathova@lamac.sk
referentka Klientskeho centra 
(parkovacia politika) 
GABRIELA ZELENÁKOVÁgabriela.zelenakova@lamac.sk
referentka Klientskeho centra 
(ohlasovňa pobytu, osvedčovanie podpisov a listín, pokladňa) 
BC.HANA TREGLOVÁhana.treglova@lamac.sk
referentka Klientskeho centra 
(podateľňa a správa registratúry) 
ANNA DUDOVÁanna.dudova@lamac.sk
referentka Klientskeho centra 
MGR. TOMÁŠ BARANtomas.baran@lamac.sk
referent právnych služieb 
TAMARA FILADELFIOVÁtamara.filadelfiova@lamac.sk
referentka sociálnych vecí, opatrovateľská služba 
Oddelenie územného konania a stavebného poriadku 
ING. VLASTISLAVA RYCHTÁRIKOVÁvlastislava.rychtarikova@lamac.sk
vedúca oddelenia 
ING. VERONIKA DEMETROVIČOVÁveronika.demetrovicova@lamac.sk
referentka územného konania a stavebného poriadku 
ING. ARCH. ALENA KNOPPOVÁalena.knoppova@lamac.sk
referentka územného konania a stavebného poriadku 
ING. MONIKA GREMEŇOVÁmonika.gremenova@lamac.sk
referentka územného konania a stavebného poriadku 
Samostatný referát územnoplánovacích činností, projektového riadenia a životného prostredia 
ING. MIROSLAV ŠIRGELmiroslav.sirgel@lamac.sk
vedúci samostatného referátu 
referát dopravy 
ING. EVA KUTIŠOVÁeva.kutisova@lamac.sk
referentka územného rozvoja a investičnej činnsoti 
ING. VIKTÓRIA GASIOROVÁviktoria.gasiorova@lamac.sk
referentka územného rozvoja a investičnej činnosti 
MGR. MAGDALÉNA HAMMEROVÁmagdalena.hammerova@lamac.sk
referentka revitalizácie verejných priestranstiev 
ING. MAREK POLÁŠmarek.polas@lamac.sk
referent životného prostredia a odpadového hospodárstva 
MGR. RUDOLF BRÍDZIKrudolf.bridzik@lamac.sk
centrum služieb GIS 
Referát správy a údržby majetku 
ING. MIROSLAV ŠIRGELmiroslav.sirgel@lamac.sk
poverený vedúci referátu 
BLAŽENA KUSÁblazena.kusa@lamac.sk
poverená vedením Komunálnych služieb Lamač 
Referát verejného poriadku 
DÁVID ZAUŠKAdavid.zauska@lamac.sk
referent inšpekcie verejného poriadku 
Referát kultúry a športu 
MGR. MÁRIA ŠIMONČIČOVÁmaria.simoncicova@lamac.sk
vedúca referátu 
ALENA HRDLIČKOVÁkniznica@lamac.sk
miestna knižnica Lamač 
Referát vnútorných vzťahov 
MGR. ET MGR. HANA IFKOVÁhana.ifkova@lamac.sk
poverená zast. vedúcej referátu 
referát prevádzky škôl, školských a predškolských zariadení 
ĽUBICA KUČEROVÁlubica.kucerova@lamac.sk
referentka ľudských zdrojov a miezd 
MIRKA DUCKÁjedalen@lamac.sk
hl. koordinátorka spoločného stravovania Lamač 
Referát rozpočtu a ekonomiky 
HELENA DÉKÁNYOVÁhelena.dekanyova@lamac.sk
vedúca rererátu 
HELENA SLOBODOVÁhelena.slobodova@lamac.sk
referent účtovníctva 
ING. ANNA NEMCOVÁanna.nemcova@lamac.sk
referent správy daní a poplatkov 

dnes je: 28.2.2023

meniny má: Zlatica

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

ÚvodÚvodná stránka