Poslanci za Lamač v hl. meste SR BA a BSK

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislava

Mestské zastupiteľstvo má 45 poslancov volených obyvateľmi hlavného mesta v priamych voľbách na štvorročné obdobie. Postavenie Mestského zastupiteľstva hl. m. SR Bratislavy upravuje článok 14 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy. Počet poslancov volených v jednotlivých mestských častiach určí mestské zastupiteľstvo pred voľbami podľa podielu obyvateľov mestskej časti na celkovom počte obyvateľov hlavného mesta, pričom každá z nich má v mestskom zastupiteľstve aspoň jedného poslanca.

 

Poslanec Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislava za MČ Bratislava-Lamač

Igor Polakovič

 Igor Polakovič

E-mail: igor@lepsilamac.sk

www: www.facebook.com/lepsilamac/

Člen v odborných komisiách mestského zastupiteľstva:
- Komisia dopravy a informačných systémov,
- Komisia pre ochranu verejného poriadku
- Komisia kultúry a opravy historických pamiatok

Člen klubu Team Vallo.


 

 

 

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja

Zastupiteľstvo je zbor zložený z poslancov samosprávneho kraja zvolených v priamych voľbách. Spôsob voľby poslancov zastupiteľstva ustanovuje osobitný zákon. Zastupiteľstvo určí počet poslancov na celé volebné obdobie v pomere 12 000 až 15 000 obyvateľov na jedného poslanca a určí volené obvody podľa osobitného zákona. Funkčné obdobie zastupiteľstva sa skončí zložením sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva. Zastupiteľstvu je vyhradené rozhodovať o základných otázkach samosprávneho kraja.

 

Poslanec zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja za MČ Bratislava - Lamač

Ing. Jozef Krúpa


 

 

dnes je: 28.2.2023

meniny má: Zlatica

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

ÚvodÚvodná stránka