Vítame Vás na stránke mestskej časti Bratislava - Lamač

Lamač zriaďuje mobilné odberové miesto (MOM)

Mestská časť Bratislava-Lamač zriaďuje mobilné odberové miesto (MOM) na antigénové testovanie.
KDE: Športová hala Lamač, Na barine 15
KEDY: od 21.12.2020 od 10.00 do 18.00 hod, v pracovn ...viac......


 

ŠKOLSTVO - prerušenie prevádzky

Z dôvodu vysokej chorobnosti pedagogického prersonálu sa obmedzuje od pondelka 26.10.2020 prevádzka materskej školy na elokovanom pracovisku Malokarpatské námestie 6, Bratislava na jednu triedu. Tomut ...viac......


 

Dôležitý oznam pre pacientov MUDr. Kollárovej

doktor.jpg

Dňa 24. septembra prevzal Bratislavský samosprávny kraj do úschovy zdravotnú dokumentáciu spoločnosti KollMed s.r.o., zastúpenú MUDr. Margitou Kollárovou, poskytovateľkou  zdravotnej starostlivosti v ...viac......


 

OZNAM PRE VEREJNOSŤ - Transparentný účet sv. Rozália

110314336_2835068776726599_5306327649342921943_n.pngMestská časť Bratislava – Lamač vyhlasuje dobrovoľnú zbierku Transparentný účet sv. Rozália s účelom využitia finančných prostriedkov na obnovu nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky Kaplnka sv. Rozálie.

viac...


 

MIESTNY ÚRAD - poskytovanie služieb verejnosti

Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Lamač opäť otvorený pre verejnosť.

viac...


 

ŠKOLSTVO - Rozhodnutie zriaďovateľa o otvorení základnej a materskej školy a školských jedální

Minister školstva, vedy, výskumu a športu dňa 22.05.2020 vydal rozhodnutie, ktorým rozhodol o obnovení vyučovania v materských školách a základných školách s účinnosťou od 01.06.2020, ak tak rozhodne ...viac......


 

PARTICIPÁCIA - Participatívny rozpočet MČ Bratislava – Lamač

Vyhlásenie výzva na participatívny rozpočet 2020-1.jpg

Mestská časť Bratislava – Lamač v súlade so Smernicou č. 3/2019 o pravidlách participatívneho rozpočtu MČ Bratislava – Lamač a Dodatkom č. 1 vyhlasuje výzvu na predkladanie projektov v rámci participa ...viac......


 

ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY - zmeny a doplnky č. 1 UPNZ Lamač - Malokarpatské námestie

ZaD_2019_SCH-A_FUNKCIE_OBJEKTY_F-1.jpg

Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu zóny Bratislava, Lamač – Malokarpatské námestie

viac......


 

DOTAČNÝ SYSTÉM - poskytovanie dotácií z rozpočtu z mestskej časti od 01.01.2020

Výzva na predkladanie žiadostí-1.jpg

Na zasadnutí miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Lamač, ktoré sa konalo dňa 12.12.2019 bolo schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2019 o podmienkach poskytovania dotácií  z rozp ...viac......


 

PARTICIPATÍVNE PLÁNOVANIE - plánovanie vnútrobloku Bakošova/Bariny pokračuje

Prvé verejné stretnutie _ Foto - Javor Photography_IMG_9624.jpg

Spoločný priestor medzi domami na uliciach Na barine a Bakošova v bratislavskej mestskej časti Lamač budúcnosti prejde obnovou. Ak priestor využívate, alebo by ste ho v budúcnosti chceli využívať, pridajte sa k jeho plánovaniu.
 

viac...


 

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE - aktuálne výzvy na predkladanie ponúk

Aktuálne výzvy na predkladanie ponúk v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...viac......


 

DOBROVOĽNÍCTVO - výzva

Mestská časť vníma ochranu životného prostredia a tému triedenia a likvidácie odpadu pri kultúrnych a spoločenských akciách ako veľmi dôležitú. V súčasnosti hľadáme do nášho tímu, ktorý organizuje tie ...viac......


 

DOMOVÉ SAMOSPRÁVY -výzva na spoluprácu pre domové samosprávy a správcovské družstvá

Mestská časť Bratislava – Lamač by rada vytvorila funkčný systém komunikácie, ktorý považuje za dôležitý nielen v prípade mimoriadnych udalostí, ale aj v oblasti bežnej agendy, ako sú napríklad kamero ...viac......


 

POSUDZOVANIE VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - oznámenie o zverejnení rozhodnutia

Oznámenie o zverejnení rozhodnutia podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „Územný plán zóny Zečák, Bratislava – Lamač

viac...


 

dnes je: 28.2.2023

meniny má: Zlatica

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

ÚvodÚvodná stránka