Participatívny rozpočet

Participatívny rozpočet

Participatívny rozpočet je nástroj na vytvorenie priestoru pre realizáciu projektov občanov – jednotlivcov i skupín s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava – Lamač a občianskych združení pôsobiacich na území mestskej časti. Cieľom je skvalitnenie života obyvateľov a vytvorenie podmienok, ktoré zodpovedajú ich potrebám v oblastiach  - úpravy a údržby verejných priestranstiev a budov, životného prostredia, ochrany klímy a prírody, dopravy, komunitného rozvoja, sociálnej starostlivosti, voľnočasových aktivít, vzdelávania, kultúry, športu a pod..

Projekt musí byť zameraný na priestranstvá, nehnuteľnosti alebo zeleň v majetku alebo správe mestskej časti alebo na aktivity, ktoré sú verejne prístupné a realizované v katastrálnom území Lamač.

Objem plánovaných výdavkov na aktivitu definovanú ako „Participatívny rozpočet“  je rámcovo obsiahnutý v rozpočte mestskej časti a to v Podprograme: Participatívny rozpočet – komunitná spolupráca   v určenej výške plánovaných výdavkov a to kumulatívne bez ohľadu na ich oblasť a konečnú početnosť. Projekty realizované z tejto aktivity nie sú v kolízií s plánovanými aktivitami mestskej časti.

Presný postup pre predkladanie návrhov, ich maximálna resp. minimálna hodnota, požadovaná miera a spôsob zapojenia sa žiadateľa do realizácie projektu alebo jeho následnej prevádzky či údržby, ako aj časové náležitosti a spôsob vyhodnocovania projektov sú spracované v internom predpise. 


 

dnes je: 28.2.2023

meniny má: Zlatica

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

ÚvodÚvodná stránka