Dobrovoľníctvo

Zimná údržba

Vážení Lamačania,

v súčasnom období sa pred nami vynárajú problémy a výzvy, ktorých riešenia si vyžadujú spojenie našich síl. Novela cestného zákona preniesla na mestá a obce povinnosť vykonávať zimnú údržbu na všetkých komunikáciách vrátane chodníkov, bez ohľadu na vlastníkov priľahlých nehnuteľností.

Staňte sa dobrovoľníkom

Práve preto sa na Vás obraciame s prosbou o pomoc. Každý obyvateľ našej mestskej časti, ktorý má záujem vo svojom voľnom čase - ako dobrovoľník - vykonávať zimnú údržbu prostredníctvom materiálového vybavenia (posypová soľ a lopaty) poskytnutého mestskou časťou, nech sa prihlási prostredníctvom formuláru (Žiadosť o zaradenie do databázy záujemcov o vykonávanie dobrovoľníckych aktivít) zverejneného na tejto stránke. Formulár je možné si vytlačiť, vyplniť a scan zaslať na e-mailovú adresu: dobrovolnictvo@lamac.sk alebo priniesť osobne do podateľne miestneho úradu mestskej časti v úradných hodinách.

Každému kto o to požiada, bude mestskou časťou ako prijímateľom dobrovoľníckej pomoci vydané potvrdenie, na základe ktorého môže v prípade odpracovania najmenej 40 hodín, v nasledujúcom zdaňovacom období asignovať namiesto 2% až 3% zo svojich daní vybranej organizácii, prípadne združeniu oprávneným prijímať časť zaplatených daní.

Dispečing 0948 337 317

Zároveň dávame do pozornosti zriadenie dispečingu zimnej údržby, kde môžete nahlasovať akékoľvek nedostatky týkajúce sa udržiavania chodníkov a miestnych komunikácií v správe mestskej časti Bratislava - Lamač.

 


 

Ochrana životného prostredia


Mestská časť vníma ochranu životného prostredia a tému triedenia a likvidácie odpadu pri kultúrnych a spoločenských akciách ako veľmi dôležitú. V súčasnosti hľadáme do nášho tímu, ktorý organizuje tieto akcie dobrovoľníkov, prípadne záujemcov o prácu mimo trvalého pracovného pomeru (formou dohody), aby rozšírili naše rady. Úlohou týchto nových posíl by malo byť zabezpečovanie usmerňovania návštevníkov akcií organizovaných mestskou časťou pri triedení odpadu. Našou predstavou je vytvoriť stabilný tím, ktorý by s nami dlhodobejšie spolupracoval a pomáhal pri aktivitách mestskej časti Bratislava - Lamač. Hlavnou úlohou bude usmerňovanie prípadne edukácia priamo pri smetných nádobách s triedeným odpadom, ktoré môžu byť podporené i vizuálnou formou, pomoc pri zabezpečení upratovania pri akciách a následne po nich, ktorá má spojitosť s dopadom na životné prostredie. Úvodné zaškolenie je samozrejmosťou. Obraciame sa preto na Vás, všetkých, ak vidíte význam v tejto aktivite a radi by ste sa podieľali takouto formou na organizovaní akcií v mestskej časti Bratislava - Lamač radi privítame Vašu pomoc. V prípade záujmu a poskytnutia bližších informácií nás prosím kontaktujte na e-mailovej adrese dobrovolnictvo@lamac.sk.


 

dnes je: 28.2.2023

meniny má: Zlatica

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

ÚvodÚvodná stránka