Organizácie v Lamači

Subjekty pôsobiace na území mestskej časti Bratislava - Lamač

ŠK Goju Kai Karate Bratislava

image020.jpg
Adresa: Na barine 15, 841 03 Bratislava
Činnosť: Športový klub je zameraný na rozvoj tradičného okinawského karate v Lamači. Cieľom je plnohodnotné využitie voľného času detí, mládeže aj dospelých, zvýšenie fyzickej a psychickej kondície občanov Lamača a účasť tých najlepších na slovenských a medzinárodných súťažiach. Dosiahnuté výsledky: 1 seniorský titul majstra sveta v kobudo, 1 juniorský titul v karate, 3 bronzové medaily z majstrovstiev sveta v karate, 3 umiestnenia na majstrovstvách SR seniorov a juniorov v roku 2008.

 

Agentúra A. R. S. Centrum, s.r.o.

Adresa: Nám. SNP 23, 811 01 Bratislava
Už 14 rokov organizuje v Lamači jazykové kurzy pre deti, študentov, dospelých a firmy podľa ich záujmu a požiadaviek.
Vyučuje sa v 4 úrovniach pokročilosti v malých skupinách (6-10), ktoré vedú skúsení
a kvalifikovaní lektori. Dnes sídli v budove ZŠ na Malokarpatskom námestí.
Kurzy začínajú každoročne v októbri a absolvovalo ich už niekoľko stoviek lamačanov

 

Bratislavská šachová akadémia

Adresa: Studenohorská 67, 841 03 Bratislava-Lamač
Mobil: 0903 541 669 alebo 0903 793 013
Bratislavská šachová akadémia organizuje v priestoroch ZŠ na Malokarpatskom námestí šachové krúžky pre deti od 4 rokov, ako i individuálne tréningy pre dospelých.

 

Bratislavský spolok nepočujúcich 1930

Adresa: Budatínska 59/A, 851 06 Bratislava
Činnosť: Organizácia sa venuje starostlivosti o nepočujúcich občanov. Sú jedinou organizáciou pre nepočujúcich bez komunikačných bariér.

 

Domov seniorov Lamač

Adresa: Na barine 5, 841 03 Bratislava
Činnosť: Domov seniorov Lamač, je rozpočtová organizácia, ktorej zriaďovateľom je Magistrát hl.m. SR Bratislavy v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. V domove seniorov Lamač sa poskytuje starostlivosť občanom, ktorí sú v sociálnej núdzi a sú poberateľmi starobného dôchodku.

 

Gymnastický a športový klub Sokolík

Adresa: Kadnárova 38, 831 53 Bratislava
Činnosť: Voľnočasové aktivity pre deti od 6 do 10 rokov s rozvojom pohybovej aktivity spojenej s estetickým cítením pri cvičení s hudbou.

 

Hokejový klub Lamač

Adresa: Vrančovičovej ul
Detský hokejový klub HKL Bratislava Lamač, zo sídlom na Vrančovičovej ul. , pôsobiaci na Zimnom štadióne v Lamači.

 

Liga proti rakovine SR - Klub Venuša

Adresa: Špitálska 21, 813 32 Bratislava
Činnosť: Klub Venuša sa zaoberá psycho-sociálnou pomocou ženám s rakovinou prsníka. Ich cieľom je zlepšenie zdravotného stavu členiek klubu, aktívne prežívanie voľného času, návrat do života a pomoc pri prekonávaní liečby.

 

Miestna organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska Lamač

Činnosť: Organizovanie kultúrnych a športových činností, turistika, schôdzová a klubová činnosť, organizovanie spoločenských stretnutí. Základným cieľom je zlepšenie sociálnych, zdravotných a kultúrnych potrieb seniorov Lamača. Organizácia má 137 členov z toho mimo Lamačanov 7.

 

Občianske združenie STO Lamač, stolnotenisový oddiel Lamač

Činnosť: Rozvoj telovýchovy a športu, hlavne stolného tenisu. Organizovanie tréningov a turnajov. Súťaženie a účasť v ligovej súťaži družstiev stolného tenisu.

 

Občianske združenie JUDO club Slávia STU

Adresa: Komárnická 50, 821 02 Bratislava
Činnosť: Dobré výsledky Judo clubu Slávia STU Bratislava majú dlhoročnú tradíciu. Club bol účastníkom I. Československej ligy mužov, I. Slovenskej ligy mužov a dorastencov, tiež zakladateľom prvej medzinárodnej veľkej ceny Bratislavy. Tréneri vychovali viacerých reprezentantov Československa a neskôr Slovenska.
Pravidelne sa zúčastňujú na domácich Majstrovských súťažiach, ako aj Medzinárodných turnajoch.

 

Odysea, o.z.

Adresa: Rajská 5, 811 08 Bratislava
Činnosť: Občianske združenie sa venuje športovej príprave pre deti od 3 - 6 rokov. Majú vytvorené dve skupiny - pre začiatočníkov a pokročilých. Hlavným cieľom OZ je, aby sa deti po absolvovaní pohybovej prípravy vedeli plynule začleniť do rôznych športových krúžkov.

 

Rodinné centrum Obláčik

Adresa: Zlatohorská 18, 841 03 Bratislava
Činnosť: Cieľom materského centra je vytvárať priestor pre stretávanie sa mamičiek a detí, diskusiu, neformálne rady, vzájomnú pomoc a podporu. V priestoroch centra rozvíjajú deti svoje manuálne zručnosti, pohyb a spoločné hry. Nemenej zaujímavé je vzdelávanie sa prostredníctvom odborných prednášok a kurzov v oblastiach pedagogiky, medicíny, psychológie a podobne. Záujemcom sa naskytá možnosť sebarealizácie v rámci svojej profesie, ale aj vlastných záujmov.

 

Slovenský červený kríž Miestny spolok Lamač

Činnosť: Cieľom spolku je zapájanie sa do bezpríspevkového darcovstva krvi a osveta činnosti SČK pre seniorov a mládež v Lamači. Miestny spolok Lamač má 101 členov z toho 96 je z Lamača.

 

Spolok vyslúžilých vojakov č.18 v Lamači

dscn1294.jpg
Tento spolok bol v Lamači založený v roku 1936 a patrí medzi najstaršie spolky, ktoré dodnes aktívne v Lamači pôsobia. Prijatie za člena podlieha kritériám, ktoré určujú celoslovenské stanovy.
Spolok bol založený bývalými legionármi I. svetovej vojny na počesť Milana Rastislava Štefánika, ktorého meno majú hrdo uvedené vo svojom názve.

 

TJ Spoje Bratislava, bedmintonový oddiel

Adresa: Hviezdna 1, 821 06 Bratislava
Činnosť: TJ Spoje pracuje nepretržite od roku 1977 a vedie bedmintonovú prípravu mládeže v Lamači. Za 32 rokov činnosti dosiahli: stovky detí z Lamača sa naučilo základom bedmintonu, desiatky detí sa začalo venovať súťažnému bedmintonu. Dvanásť mladých Lamačanov získalo titul majstra SR.

 

Združenie zdravotne postihnutých občanov

Adresa: Na barine 5, 841 03 Bratislava
Cinnosť: Združenie zdravotne postihnutých občanov SR bolo v Lamači založené v roku 2007. Do dnešného dňa má už 82 členov a niekoľko nových prihlášok na posúdenie. Združenie má každoročne vypracovaný podrobný plán činností medzi ktoré patrí aj realizácia rehabilitačných pobytov občanov vyššieho veku a s vážnymi zdravotnými problémami.

 

Zväz protifašistických bojovníkov

Adresa: Na barine 5, 841 03 Bratislava
Činnosť: Zväz protifašistických bojovníkov má 13 členov z toho 11 je Lamačanov. V roku 2009 plánuje uskutočniť zájazd do Banskej Bystrice na oslavy 65. výročia SNP, pripomenutie si významných jubileí svojich členov, resp. úmrtí bývalých členov.

 

Zväz vyslúžilých vojakov generála M.R.Štefánika

Činnosť: Cieľom zväzu je združovať všetky vzniknuté pobočky vyslúžilých vojakov na Slovensku, organizovať spoločné stretnutia, zúčastňovať sa spoločenských akcií.

 

dnes je: 28.2.2023

meniny má: Zlatica

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

ÚvodÚvodná stránka